Стоматологичен кабинет МАК
Стоматологичен кабинет МАК - Ти се усмихваш, 
ние се усмихваме ...

Дентален кабинет "МАК Дентал" - Общи проблемиСчупен зъб

Счупването на зъба може да се получи по много начини. От травма и удар страдат най-често предните зъби. В задните участъци разрушаването на зъбите е резултат на дълбок кариес или много обширни обтурации. Независимо от причината загубата на дъвкателна повърхност означава и загуба на функцията на зъба.

Лечебният подход зависи от разположението на зъба и степента на разрушението му. При фронталните зъби, ако счупването не засяга пулпата (нерва), може да се възстанови само с композитна пломба директно в устата. Средно разрушените зъби могат да се възстановят с овърлей, който покрива дъвкателната повърхност. При по-големи разрушения се налага да се изгради зъба с щифт, като се ползва кореновия канал за задръжка. Щифтовото изграждане задължително се покрива с корона.

Примери: Естетично възстановяване, Порцеланови обтурации, Корони и мостове

   зъболекар пловдив, дежурен зъболекар пловдив, денонощен стоматологичен кабинет, зъболекар пловдив, дежурен зъболекар пловдив, денонощен стоматолог пловдив