Стоматологичен кабинет МАК
Стоматологичен кабинет МАК - Ти се усмихваш, 
ние се усмихваме ...

Дентален кабинет "МАК Дентал" - Общи проблемиПулпит

Това е възпалителният процес в пулпата (т.нар. нерв). Получава се в следствие на дълбок кариес или под стари и недобре изпълнени пломби. Може да има силна характерна болка или да протича безсимптомно.

Лечението се състои в отстраняване на пулпата, добро почистване на инфектираните коренови канали, оформяне със специални инструменти и херметичното им запечатване с материал за запълване. Това е ендодонтското лечение. Целта е да се отстрани инфекцията от зъба екзактно и да не се допуска ново инфектиране. Това може да стане в едно посещение. При някои повторни лечения и усложнени случаи се налагат няколко посещения.

Примери:Ендодонтско лечение

   зъболекар пловдив, дежурен зъболекар пловдив, денонощен стоматологичен кабинет, зъболекар пловдив, дежурен зъболекар пловдив, денонощен стоматолог пловдив