Стоматологичен кабинет МАК
Стоматологичен кабинет МАК - Ти се усмихваш, 
ние се усмихваме ...

Дентален кабинет "МАК Дентал" - Общи проблемКариес

Кариесът е най-разпространеният проблем, свързан със зъбите.
Това е разрушаване на структурата на зъба от микроорганизмите в устата. Остатъците от храна, полепнали по зъбите, са идеална среда за развитието на устната микро флора. Киселинните продукти от метаболизма на бактериите разрушават минералната структура на емайла и навлизат в дълбочина. Постепенно разрушението се увеличава.

Лечението обикновено е в едно посещение. Състои се в почистване на инфектираната кариозна тъкан и запълването на дефекта с материал за обтурация. При големи разрушения, със засягане на три или повече повърхности на зъба, се налага обтурацията да се изработи в лаборатория (инлей, овърлей).

Примери: Естетично възстановяване, Порцеланови обтурации

   зъболекар пловдив, дежурен зъболекар пловдив, денонощен стоматологичен кабинет, зъболекар пловдив, дежурен зъболекар пловдив, денонощен стоматолог пловдив